Auxgasca

Auxgasca é unha empresa familiar con unha longa experiencia profesional dedicada a a fontanería e calefacción, pero cunha imaxe moi anticuada e similar a outras do mesmo sector. A renovación pasa por desfacerse de esa imaxe fría e distante, e facerse ver coma unha empresa moderna e actual. Como tiñamos que crear unha nova imaxe a partir de cero, creamos un logotipo fluído, combinando a linguaxe tipográfica con referencias a auga e a os conductos. Unha tipografía sinuosa e lexible que lle proporcionase unha imaxe máis contemporánea.

Proyecto de diseño gráfico para la empresa de fontanería y calefacción Auxgasca.
Proyecto de diseño gráfico para la empresa de fontanería y calefacción Auxgasca.