Catro + Catro

Catro + Catro é un proxecto que ten como obxectivo achegar o arte contemporáneo ao público escolar a través de artistas novos/as. Trátase dunha serie de 8 vídeos onde se mostran as obras de oito artistas contemporáneos galegos, catro homes e catro mulleres, coa finalidade de transmitir valores de respecto pola diversidade e de igualdade entre o home e a muller. Esta colección de vídeos é un recurso educativo en lingua galega para o cal realizamos a edición e montaxe das diferentes pezas audiovisuais. Podemos destacar os seguintes artistas;

Lúa Gándara | Alberto Ardid | Monica Mura | Marcos Covelo | Marta Bran | Yoseba Muruzábal | Verónica vicente | David Fidalgo