CMPG

Esta empresa presentaba un problema de recoñecemento e de recordo de marca debido a lonxitude e complexidade da súa denominación, xa que estaba constituída polos catro apelidos dos seus socios. O cambio de nome é unha tarefa difícil, xa que ten moita carga emocional, e con poucas probabilidades de éxito aínda que tamén pode ser unha gran oportunidade para relanzar e modernizar a marca “porque cambiar é un risco pero as veces o risco é non cambiar” Neste caso optouse pola opción máis conservadora, a utilización das siglas que conforman o nome completo; CMPG. O obxectivo era conseguir un deseño sobrio, o mesmo tempo que moderno e actual. Por iso renovamos toda a súa imaxe corporativa para adaptala ao entorno dixital e as tendencias de deseño actuais.