Guía Turismo de Poio

Poio é un concello moi coñecido sobre todo grazas o pobo de Combarro, un dos pobos máis bonitos do país. A Concellaría de Turismo sen embargo, quere dar a coñecer todas as posibilidades turísticas que ten o municipio, e achegar os visitantes e mesmo os cidadáns, todas as posibilidades de ocio e lecer que ten o concello. Actualizando os novos recursos turísticos do municipio, fíxose unha nova reportaxe fotográfica con nova información, así coma novas rutas, lugares de interese, etc. Buscamos uns folletos onde a fotografía foxe a principal protagonista de forma clara e limpa, xa que nalgún caso ían en tres linguas.