Castelao Alén Mar

“Castelao alén mar” é unha publicación da Concellería de Educación de Pontevedra onde se reúnen fotografías, obras de arte, correspondencia e ilustracións de Castelao no seu paso por Latinoamérica. Todo o material que se amosa neste libro forma parte da colección particular do coleccionnista pontevedrés Roberto Taboada, o cal foi recompilado ao longo dos últimos 40 anos.