PMUS

E ti, en que cidade queres vivir?

O PMUS (Plan de Mobilidade Urbana Sostible) é unha ferramenta de xestión municipal para organizar de maneira eficiente os distintos modos de transpor te que se xeran dentro dunha cidade, fomentando aqueles que son máis respectuosos co medio ambiente (a pé, en bici, transpor te público) e racionalizando o uso do transpor te privado , especialmente o coche. Trátase dun documento onde a Comisión Europea e o IDAE definen unha serie de ob x ectivos de acordo a Lei de Cambio Climático e Transición Ecolóxica e as Directrices para a implantación das zonas de baixas emisións nas cidades