Porto Deportivo
de Combarro

O Porto Deportivo de Combarro atópase nun lugar emblemático da ría de Pontevedra. No momento no que comezamos a traballar na identidade gráfica tivemos claro que queríamos escapar da imaxe clásica dun veleiro ou dun barco. Neste caso estábamos a falar dun porto, polo que convertemos o nome do porto na referencia onde atracan os barcos para crear a súa identidade.

Proyecto de diseño gráfico para la identidad gráfica del Puerto de Combarro.
Proyecto de diseño gráfico para la identidad gráfica del Puerto de Combarro.