Jazz 20 años

Como motivo do vixésimo aniversario do Festival internacional de Jazz e Blues realizamos esta revista. Nela recollese dunha maneira moi gráfica a andadura do festival dende os seus inicios ata o seu 20 aniversario. Traballo premiado nos PREMIOS ANUARIA coa SELECCIÓN ANUARIA 2012. Mellor portada dunha revista.

Proyecto de diseño gráfico de era comunicación
Proyecto de diseño gráfico de era comunicación