Trienxis

Trienxis é unha compañía innovadora que crea solucións no sector da auga e fluídos líquidos para reducir a toxicidade das augas residuais das industrias. A nosa labor principal consistiu en facer unha renovación completa da súa identidade corporativa. Partimos da idea de utilizar a letra ”X” como un embude, coa finalidade de representar de maneira visual o proceso de filtración e depuración.